Obwodnica wschodnia Wrocławia - budowana obwodnica biegnąca przez tereny powiatu wrocławskiego wzdłuż południowej i wschodniej granicy Wrocławia, sporadycznie przechodząca przez obszar miasta. Wraz z Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8 oraz tzw. Łącznikiem Długołęka i fragmentem autostrady A4 tworzyć będzie zamknięty pierścień o średnicy 15-20 km.

Droga ma mieć status drogi wojewódzkiej i ma służyć zarówno lepszemu wzajemnemu skomunikowaniu silnie rozwijających się miejscowości powiatu leżących na południowo-wschodnim obrzeżu Wrocławia, jak i części ruchu tranzytowego.

Długość obwodnicy wyniesie 30 km, wraz z mostami przez Oławę i Odrę. Cała inwestycja to koszt minimum 600 mln zł, z tego 300 mln będzie kosztować czteropasmowy most w Łanach nad Odrą. Planuje się pozyskanie części finansowania z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Drogę planuje się docelowo jako dwujezdniową, lecz początkowo zrealizowana zostanie tylko jedna jezdnia.

Źródło: pl.wikipedia.pl

 

Bielany-Łany-Długołęka